ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1942, Mặt trận Việt Minh đã thí điểm xây dựng các Hội Cứu quốc ở đâu? 

  • A. 
   Cao Bằng    
  • B. 
   Hà Giang.    
  • C. 
   Lạng Sơn.      
  • D. 
   Bắc Kạn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Năm 1942, Mặt trận Việt Minh đã thí điểm xây dựng các Hội Cứu quốc ở Cao Bằng.

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261607

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF