ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian:

  1. Chủ trương “vô sản hóa” của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

  2. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên sáng lập báo Thanh niên

  3. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập

  4. Đông Dương Cộng sản đảng thành lập. 

  • A. 
   2,1,3,4  
  • B. 
   3,1,2,4.       
  • C. 
   1,2,3,4.      
  • D. 
   2,1,4,3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  2. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên sáng lập báo Thanh niên (6/1925).

  1. Chủ trương “vô sản hóa” của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1928).

  4. Đông Dương Cộng sản đảng thành lập (1929).

  3. Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập (1930). 

  Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261648

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF