OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bản Hiến pháp tháng 11/1993 của Nam Phi đánh dấu sự kiện gì? 

  • A. 
   Sự thành lập nước Cộng hòa Nam Phi 
  • B. 
   Xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai
  • C. 
   Nenxơn Manđêla làm tổng thống Nam Phi
  • D. 
   Mở đầu cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bản Hiến pháp tháng 11/1993 của Nam Phi đánh dấu xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai.

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261640

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON