OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là thách thức lớn nhất của nhân loại đang phải đối mặt hiện nay? 

  • A. 
   Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.    
  • B. 
   Xung đột sắc tộc.
  • C. 
   Chủ nghĩa khủng bố.  
  • D. 
   Dịch bệnh, đói nghèo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A chọn vì hiện tại chủ nghĩa thực dân cũ đã không còn. 

  Chọn A. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261635

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON