OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhân tố nào dưới đây có yếu tố quyết định đối với sự tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người? 

  • A. 
   Cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại. 
  • B. 
   “Cách mạng chất xám”. 
  • C. 
   “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp.          
  • D. 
   “Cách mạng tri thức”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A chọn vì:

  - Nguồn gốc: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại (từ những năm 70 của thế kỉ XX là cuộc cách mạng khoa học - công nghệ) diễn ra do những đòi hỏi của cuộc sống, sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người, nhất là trong tình hình bùng nổ dân số, thế giới và sự vơi cạn nghiêm trọng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

  - Thành tựu: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại đã làm tăng năng suất lao động, không ngừng nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người. Từ đó dẫn đến những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư, chất lượng nguồn nhân lực,...

  B, C loại vì “Cách mạng chất xám”, “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp, chỉ diễn ra ở 1 số nước nhất định.

  D loại vì “Cách mạng tri thức” ở phương án này nếu chưa rõ ràng.

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261597

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON