OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây là một trong những lí do Mĩ thực hiện “Kế hoạch Mácsan” (6 1947)? 

  • A. 
   Đối phó với Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
  • B. 
   Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh. 
  • C. 
   Biến các nước Tây Âu thành thuộc địa của Mĩ.
  • D. 
   Đối phó với sự vươn lên của Nhật Bản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A loại và kế hoạch Mácsan ra đời trước.

  B chọn và thông qua kế hoạch viện trợ cho các nước tư bản Tây Âu phục hồi kinh tế thì Mĩ cũng thực hiện mưu đồ khống chế và chi phối các nước tư bản đồng minh.

  C loại vì Mĩ không đề ra mục tiêu biến các nước Tây Âu thành thuộc địa.

  D loại vì lúc này Nhật Bản đang bị tàn phá nặng nề và Mĩ không vấp phải sự cạnh tranh của Nhật. 

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261647

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON