OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào chứng tỏ thực dân Pháp chính thức trở lại xâm lược Việt Nam? 

  • A. 
   Gửi tối hậu thư đòi chính phủ giải tán lực lượng tự vệ và giữ trật tự ở Hà Nội
  • B. 
   Xả súng vào nhân dân Sài Gòn - Chợ lớn tại lễ mittinh mừng ngày độc lập
  • C. 
   Cho quân đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ Sài Gòn 
  • D. 
   Khiêu khích nổ súng tiến công quân dân ta ở Hải Phòng và Lạng Sơn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đêm 22 rạng sáng 23/9/1945, được sự giúp đỡ của quân Anh, thực dân Pháp cho quân quân đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ Sài Gòn, mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ 

  hai. 

  Chọn C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261649

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF