ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong phong trào giải phóng dân tộc, hai quốc gia nào ở Đông Nam Á chịu ảnh hưởng trực tiếp và to lớn từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 của Việt Nam? 

  • A. 
   Lào và Miến điện.      
  • B. 
   Camphuchia và Thái Lan. 
  • C. 
   Miên và Lào.          
  • D. 
   Lào và Inđônêxia

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5/1941), Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định thành lập ở mỗi nước Đông Dương 1 Mặt trận thống nhất riêng để lãnh đạo đấu tranh cho phù hợp với tình hình mỗi  nước. Cụ thể, ở Việt Nam, thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh), ở Lào thành lập Ai Lao độc lập đồng minh, ở Campuchia thành lập Cao Miên độc lập đồng minh. 

  => Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương, Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945  thành công ở Việt Nam có tác động đến Campuchia (Cao Miên) và Lào (Ai Lao). 

  Chọn C. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261637

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF