OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 10-1930 đã quyết định đổi tên Đảng thành 

  • A. 
   Đảng Cộng sản Đông Dương.    
  • B. 
   Đảng Lao động Việt Nam.
  • C. 
   Đông Dương Cộng sản Đảng.  
  • D. 
   Đảng Dân chủ Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 10-1930 đã quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương.

   Chọn A. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261643

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON