OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào cách mạng 1930 - 1931 bùng nổ do nguyên nhân chủ yếu nào? 

  • A. 
   Khủng hoảng kinh tế 1929 1933 và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • B. 
   Ba tổ chức cộng sản ra đời (1929) và tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933.
  • C. 
   Sự chỉ đạo kịp thời của Quốc tế Cộng sản đối với cách mạng Việt Nam. 
  • D. 
   Những hoạt động yêu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A chọn vì cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã tác động rất lớn đến kinh tế - xã hội nước ta và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành nguyên nhân quyết định dẫn tới sự bùng nổ của phong trào 1930 – 1931.

  B loại vì lúc này ba tổ chức cộng sản đã được hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

   C loại vì sau phong trào 1930 – 1931 thì Đảng Cộng sản Đông Dương mới được Quốc tế Cộng sản công nhận là một phân bố độc lập, trực thuộc Quốc tế Cộng sản. 

  D loại vì thiếu nội dung về cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, ngoài ra, việc nêu những hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc cũng chưa rõ ràng và hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc bắt đầu từ năm 1911 khi ra đi tìm đường cứu nước. 

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261636

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON