ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nét độc đáo về hình thức khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là gì? 

  • A. 
   Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên chiến tranh cách mạng.
  • B. 
   Khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền từng bộ phận.
  • C. 
   Tổng khởi nghĩa giành chính quyền diễn ra trên toàn quốc. 
  • D. 
   Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A loại vì đây là đặc điểm của giai đoạn 1960 – 1975 (khởi nghĩa từng phần là cuộc “Đồng khởi”, sau đó là tiến lên chiến tranh cách mạng).

  B loại vì thiếu Tổng khởi nghĩa.

  C loại vì thiếu khởi nghĩa từng phần.

  Chọn D. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261633

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF