ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không được ghi trong Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946? 

  • A. 
   Hai bên thực hiện ngừng mọi cuộc xung đột vũ trang trên toàn Nam Bộ
  • B. 
   Chính phủ Việt Nam tiếp tục nhân nhượng Pháp một số quyền lợi về kinh tế - văn hóa
  • C. 
   Chính phủ Việt Nam chấp nhận 15000 quân Pháp ra miền Bắc và rút dần trong 5 năm 
  • D. 
   Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là quốc gia tự do

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Nội dung các phương án A, C, D phản ánh đúng nội dung của Hiệp định Sơ bộ. 

  - Nội dung phương án B không có trong nội dung của Hiệp định Sơ bộ. 

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261641

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF