ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây là một trong những tác động của việc chấm dứt Chiến tranh lạnh? 

  • A. 
   Mở ra thời kì nền hòa bình thế giới hoàn toàn được củng cố.
  • B. 
   Chấm dứt mọi mâu thuẫn, xung đột giữa các quốc gia. 
  • C. 
   Mở ra chiều hướng giải quyết hòa bình các tranh chấp, xung đột.
  • D. 
   Trực tiếp làm sụp đổ trật tự hai cực, hình thành trật tự mới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A loại vì nền hòa bình thế giới được củng cố nhưng chưa phải là hoàn toàn vì vẫn còn xung đột, li khai,....

  B loại vì hiện nay vẫn tồn tại nhiều mâu thuẫn, xung đột giữa các quốc gia cũng như trong từng quốc gia như: phân biệt giàu - nghèo, mâu thuẫn tôn giáo, sắc tộc,...

  C chọn vì Chiến tranh lạnh chấm dứt đã mở ra chiều hướng giải quyết hòa bình các tranh chấp, xung đột.

  D loại vì sau khi trật tự hai cực Ianta sụp đổ thì chưa hình thành trật tự thế giới mới.

  Chọn C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261645

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF