OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố quyết định để cách mạng tháng Tám (1945) ở Việt Nam thắng lợi nhanh chóng, ít đổ máu là 

  • A. 
   Yếu tố khách quan.            
  • B. 
   Yếu tố chủ quan.
  • C. 
   Nhật đầu hàng quân Đồng minh.     
  • D. 
   Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A, C loại vì trong Cách mạng tháng Tám là chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít dù tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho ta tiến hành Tổng khởi nghĩa nhưng đây không phải là yếu tố quyết định để cách mạng tháng Tám (1945) ở Việt Nam thắng lợi nhanh chóng, ít đổ máu. Chỉ có yếu tố chủ quan là đóng vai trò quyết định.

  B chọn vì yếu tố chủ quan là sự chuẩn bị kĩ lưỡng, tập dượt đấu tranh suốt 15 năm từ 1930 – 1945 và sự linh hoạt, chớp thời cơ phát động quần chúng nổi dậy giành chính quyền của Đảng.

  D loại vì lúc này Đảng đã đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương và việc chỉ nêu tên Đảng cũng chưa thể hiện được vai trò quyết định dẫn tới sự thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu của Cách mạng tháng Tám.

  Chọn B. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261618

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON