ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hai khẩu hiệu chiến lược của cách mạng Việt Nam thời kì 1930-1945 là gì? 

  • A. 
   “Đánh đổi phong kiến “ và “giải phóng dân tộc”
  • B. 
   “Đánh đuổi Nam triều” và “Người cày có ruộng”. 
  • C. 
   “Độc lập dân tộc” và “Người cày có ruộng”.
  • D. 
   “Dân quyền tự do” và “Người cày có ruộng”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong giai đoạn 1930 – 1945, cách mạng Việt Nam có hai nhiệm vụ là chống đế quốc để giành độc lập và chống phong kiến để giành ruộng đất => Hai khẩu hiệu chiến lược của cách mạng Việt Nam thời kì 1930-1945 là “Độc lập dân tộc” và “Người cày có ruộng”.

  Chọn C. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261642

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF