ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khẩu hiệu thành lập "Chính phủ dân chủ cộng hòa" được đưa ra trong 

  • A. 
   Đại hội Quốc dân Tân Trào (16 đến 17-8-1945).
  • B. 
   Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11-1939).
  • C. 
   Hội nghị toàn quốc của Đảng (14 đến 15-8-1945). 
  • D. 
   Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khẩu hiệu thành lập "Chính phủ dân chủ cộng hòa" được đưa ra trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11-1939).

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261634

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF