ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 chứng tỏ điều gì? 

  • A. 
   Cuộc khủng hoảng đường lối cứu nước ở Việt Nam đã được giải quyết.
  • B. 
   Giai cấp công nhân đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
  • C. 
   Phong trào công nhân Việt Nam đã hoàn toàn trở thành phong trào tự giác. 
  • D. 
   Sự phát triển của khuynh hướng cứu nước theo con đường cách mạng vô sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A, B, C loại vì phải đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì chấm dứt cuộc khủng hoảng đường lối cứu nước ở Việt Nam, chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam và phong trào công nhân Việt Nam đã hoàn toàn trở thành phong trào tự giác.

  D chọn vì khuynh hướng cứu nước theo con đường cách mạng vô sản đã du nhập vào Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và cho đến năm 1929 với sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã cho thấy sự phát triển của khuynh hướng cứu nước theo con đường cách mạng vô sản. 

  Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261632

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF