ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bài học kinh nghiệm nào về xây dựng lực lượng cách mạng được Đảng rút ra trong phong trào cách mạng 1930-1931? 

  • A. 
   Xây dựng khối liên minh nông dân với tư sản và tiểu tư sản.
  • B. 
   Xây dựng khối liên minh công-nông vững chắc.
  • C. 
   Xây dựng khối đoàn kết dân tộc. 
  • D. 
   Xây dựng khối liên minh công-nông với các lực lượng cách mạng khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bài học kinh nghiệm về xây dựng lực lượng cách mạng được Đảng rút ra trong phong trào cách mạng 1930 1931 là cần phải xây dựng khối liên minh công-nông vững chắc. 

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261600

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF