ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong phong trào cách mạng 1930 – 1931, Xô viết Nghệ - Tĩnh đã thực hiện chính sách nào sau đây? 

  • A. 
   Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ cho các tầng lớp nhân dân.
  • B. 
   Tổ chức phong trào Bình dân học vụ để xóa nạn mù chữ.
  • C. 
   Thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. 
  • D. 
   Tổ chức tổng tuyển cử tự do bầu chính quyền địa phương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong phong trào cách mạng 1930 – 1931, Xô Viết Nghệ - Tĩnh đã thực hiện chính sách mở lớp dạy chữ Quốc ngữ cho các tầng lớp nhân dân.

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261616

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF