OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành một Đảng cầm quyền? 

  • A. 
   Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 
  • B. 
   Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
  • C. 
   Cuộc Tổng diễn tập lần thứ hai 1936-1939.
  • D. 
   Cuộc Tổng diễn tập đầu tiên 1930-1931.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đánh dấu Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành một Đảng cầm quyền. 

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261638

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF