ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào nằm trong cao trào kháng Nhật cứu nước? 

  • A. 
   Giảm tô, giảm thuế   
  • B. 
   Đầu tranh chống phong kiến.
  • C. 
   Chia ruộng đất cho nhân dân.           
  • D. 
   Phá kho thóc, giải quyết nạn đói. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phá kho thóc, giải quyết nạn đói là sự kiện nằm trong Cao trào kháng Nhật cứu nước.

  Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261646

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF