OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ianta (2-1945) không đưa ra quyết định nào dưới đây? 

  • A. 
   tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.
  • B. 
   thoả thuận việc phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á.
  • C. 
   thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hoà bình, an ninh thế giới. 
  • D. 
   đưa quân Đồng minh vào Đông Dương làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Nội dung các phương án A, B, C là nội dung của Hội nghị Ianta.

  - Nội dung phương án D là nội dung của Hội nghị Pốtxđam.

  Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261644

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON