ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần VIII có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám – 1945? 

  • A. 
   Củng cố được khối đoàn kết toàn dân. 
  • B. 
   Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân. 
  • C. 
   Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.
  • D. 
   Hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Hội nghị trung ương lần VI (11/1939)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hội nghị Trung ương Đảng lần VIII có tầm quan trọng đặc biệt đối với cách mạng tháng Tám – 1945 vì đã hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Hội nghị trung ương lần VI (11/1939) nhằm giải quyết mục tiêu số một của cách mạng là dân tộc giải phóng và đề ra nhiều chủ trương, biện pháp sáng tạo để thực hiện mục tiêu ấy.

  Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261619

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF