ON
ON
YOMEDIA
17AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Xác định ý đúng: Hiện tượng nào là một nguyên nhân dẫn tới đột biến cấu trúc NST?

  • A. 
   Sự phân ly độc lập của các cặp NST.
  • B. 
    Sự tổ hợp tự do của các cặp NST.
  • C. 
   Sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các crômatit trong cặp NST tương đồng.
  • D. 
   Sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa các crômatit trong cặp NST tương đồng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Sự tiếp hợp và trao đổi chéo bình thường giữa các crômatit trong cặp NST tương đồng sẽ không dẫn đến đột biến, nhưng sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa các crômatit trong cặp NST tương đồng sẽ dẫn đến đột biến lặp đoạn và đột biến mất đoạn. Vậy phương án trả lời đúng là D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON