ON
ON
YOMEDIA
17AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho biết khi nào thì tính trội không hoàn toàn được xác định?

  • A. 
   Tính trạng đó gồm 3 tính trạng tương ứng.
  • B. 
   Lai giữa hai bố mẹ thuần chủng, F1 đồng loạt có kiểu hình khác với bố mẹ.
  • C. 
   Phép lai giữa 2 cá thể được xác định là mang cặp gen dị hợp làm xuất hiện tỉ lệ phân tính kiểu hình: 1:2:1
  • D. 
   Lai phân tích cá thể dị hợp làm xuất hiện tỉ lệ 1: 1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  A có thể là tính trạng do 2 cặp gen quy định

  B: Bố mẹ thuần chủng có thể là đồng trội, hoặc đồng lặn

  D: trội hoàn toàn cũng cho tỉ lệ 1:1

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON