ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng: Cho NST có cấu trúc ABCDEFGH, đột biến tạo ra cấu trúc ABCFEDGH. Đây là dạng đột biến nào?

  • A. 
   thay thế đoạn
  • B. 
   đảo đoạn
  • C. 
   chuyển đoạn
  • D. 
   mất đoạn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Đột biến đảo đoạn DEF thành đoạn FED

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON