ON
ON
YOMEDIA
17AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng: Khi giao phấn giữa cây có quả tròn, chín sớm với cây có quả dài, chín muộn. Kiểu hình nào ở con lai dưới đây được xem là biến dị tổ hợp?

  • A. 
   Quả tròn, chín sớm  
  • B. 
   Quả dài, chín muộn
  • C. 
   Quả tròn, chín muộn   
  • D. 
   Cả 3 kiểu hình vừa nêu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiểu hình P là: quả tròn, chín sớm × quả dài, chín muộn

  Biến dị tổ hợp là: quả tròn, chín muộn.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON