ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho biết: Thể đột biến nào chỉ tìm thấy ở nữ và không tìm thấy ở nam?

  • A. 
   bệnh bạch tạng
  • B. 
   hội chứng Klaiphento
  • C. 
   hội chứng Tớcnơ
  • D. 
   bệnh bạch cầu ác tính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Hội chứng Tớcnơ chỉ tìm thấy ở nữ và không tìm thấy ở nam

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON