ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Đâu là ý đúng: Đột biến nào thường gây chết hoặc làm giảm sức sống?

  • A. 
   Chuyển đoạn nhỏ.
  • B. 
   Mất đoạn.
  • C. 
   Lặp đoạn.
  • D. 
   Đảo đoạn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Mất đoạn thường gây hậu quả nghiêm trọng là chết hoặc giảm sức sống.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON