ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Xác định: Theo lí thuyết, phép lai nào sẽ cho đời con có 2 loại kiểu gen?

  • A. 
   AA × aa
  • B. 
   Aa × aa
  • C. 
   Aa × Aa
  • D. 
   AA × AA

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Aa × aa → 1Aa: 1aa, có 2 loại kiểu gen.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON