ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Xác định cặp tính trạng này di truyền theo quy luật biết: Cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời con có tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ : 3 cây hoa hồng : 3 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng?

  • A. 
   tương tác át chế.
  • B. 
   tương tác bổ sung.
  • C. 
   tương tác cộng gộp.
  • D. 
   phân li độc lập, trội hoàn toàn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Đời con có tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1 → Cây hoa đỏ đem lai có kiểu gen AaBb

  → Đây là quy luật tương tác gen kiểu tương tác bổ sung.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON