ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho biết: Điểm khác nhau giữa 2 qui luật phân li độc lập và tương tác gen là gì?

  • A. 
   2 cặp gen alen qui định các tính trạng nằm trên các NST khác nhau.
  • B. 
   thế hệ lai F1 dị hợp về 2 cặp gen.
  • C. 
   tỉ lệ phân li về kiểu hình ở thế hệ con lai.
  • D. 
   tăng biến dị tổ hợp, tăng tính đa dạng của sinh vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dựa vào tỉ lệ phân li kiểu hình ta có thể dự đoán được quy luật di truyền chi phối.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON