ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho biết: Trong quá trình sinh sản hữu tính, trong điều kiện không phát sinh đột biến, cấu trúc nào sau đây được truyền đạt nguyên vẹn từ đời bố mẹ cho đời con.

  • A. 
   Nhiễm sắc thể.
  • B. 
   Tính trạng.
  • C. 
   Alen.
  • D. 
   Nhân tế bào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Trong quá trình sinh sản hữu tính, cấu trúc được truyền đạt nguyên vẹn từ đời bố mẹ cho đời con là alen.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON