ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Bản chất của tương tác gen nghĩa là gì?

  • A. 
   sản phẩm của gen này tác động lên sự biểu hiện của một gen khác trong một kiểu gen.
  • B. 
   các gen tác động qua lại với môi trường trong sự hình thành một kiểu hình.
  • C. 
   các tính trạng do gen qui định tác động qua lại với nhau trong một kiểu gen.
  • D. 
   sản phẩm của các gen tác động qua lại với nhau trong sự hình thành tính trạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Thực chất của tương tác gen là sản phẩm của các gen tác động qua lại với nhau trong sự hình thành tính trạng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON