ON
ON
YOMEDIA
16AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng: Đột biến nào làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện tính trạng?

  • A. 
   Mất đoạn.
  • B. 
   Đảo đoạn.
  • C. 
   Lặp đoạn.
  • D. 
   Chuyển đoạn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Đột biến lặp đoạn có thể làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng, cụ thể: Đột biến lặp đoạn 16A trên nhiễm sắc thể X của ruồi giấm làm giảm số lượng mắt đơn trong mắt kép của ruồi giấm, còn đột biến lặp đoạn ở đại mạch lại làm tăng hoạt tính của enzim amilaza.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON