ON
ON
YOMEDIA
17AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho thông tin: Lai 2 dòng bí quả dẹt; thu được đời con gồm 271 quả dẹt : 179 quả tròn : 28 quả dài. Kiểu gen của bố mẹ là gì?

  • A. 
   Aabb x aaBB
  • B. 
   AaBb x AaBb
  • C. 
   AaBB x Aabb
  • D. 
   AABB x aabb

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Xét F1 có 271 quả dẹt : 179 quả tròn : 28 quả dài = 9 quả dẹt : 6 quả tròn : 1 quả dài

  F2 có 9 + 6 + 1 = 16 tổ hợp = 4 giao tử  × 4 giao tử

  Suy ra P dị hợp 2 cặp gen : AaBb  

  Vậy kiểu gen bố mẹ thuần chủng là: AaBb x AaBb 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON