ON
ON
YOMEDIA
16AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Đâu là ý đúng: Hậu quả di truyền của đột biến mất đoạn NST là?

  • A. 
   Cơ thể chết ngay giai đoạn hợp tử.
  • B. 
   Gây chết hoặc giảm sức sống.
  • C. 
   Một số tính trạng bị mất đi.
  • D. 
   Ít ảnh hưởng đến đời sống sinh vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Hậu quả di truyền của ĐB mất đoạn NST là:Gây chết hoặc giảm sức sống.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON