ON
ON
YOMEDIA
16AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng: Tính trạng lặn là những tính trạng không biểu hiện ở cơ thể?

  • A. 
   lai.
  • B. 
   F1
  • C. 
   dị hợp. 
  • D. 
   đồng hợp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Tính trạng lặn là những tính trạng không biểu hiện ở cơ thể dị hợp (ví dụ: Aa).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON