ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho bài toán: Một phép lai giữa 2 cây lưỡng bội thu được 140 hạt trắng : 180 hạt đỏ. Tính theo lí thuyết số hạt đỏ dị hợp tử về tất cả các cặp gen là bao nhiêu?

  • A. 
   90 hạt.
  • B. 
   20 hạt.
  • C. 
   80 hạt.
  • D. 
   160 hạt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Đời con phân li 9 : 7 =16 tổ hợp => Phép lai AaBb x AaBb

  Aa x Aa => 3/4 A- 1/4 aa

  Bb x Bb => 3/4 B- : 1/4 bb

  Tỉ lệ đỏ dị hợp tất cả cặp gen = 2/4 x 2/4 = 4/16

  => số lượng = 1/4 x (140 + 180) = 80

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON