ON
ON
YOMEDIA
17AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Xác định đâu là bản chất của quy luật phân li theo Menđen?

  • A. 
   Sự phân li đồng đều các alen của từng cặp alen năm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau.
  • B. 
   Sự phân li độc lập của các cặp nhân tố di truyền, giảm phân diễn ra bình thường trong quá trình hình thành giao tử.
  • C. 
   Sự phân li đồng đều của các nhân tố di truyền trong mỗi cặp nhân tố di truyền.
  • D. 
   Thế hệ P thuần chủng, tính trạng trội phải trội hoàn toàn, số lượng cá thể phân tích phải đủ lớn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Bản chất của quy luật phân li theo Menđen là Sự phân li độc lập của các cặp nhân tố di truyền, giảm phân diễn ra bình thường trong quá trình hình thành giao tử.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON