ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Đâu là ý đúng: Ở lúa mạch, sự gia tăng hoạt tính của enzim amilaza xảy ra do đâu?

  • A. 
   Có một đột biến đảo doạn NST
  • B. 
   Có một đột biến lặp đoạn NST
  • C. 
   Có một đột biến chuyển đoạn NST
  • D. 
   Có một đột biến mất đoạn NST

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Sự gia tăng hoạt tính của enzyme amilaza xảy ra do đột biến lặp đoạn NST

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON