ON
ON
YOMEDIA
16AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Đâu là ý nghĩa của quy luật phân li độc lập?

  • A. 
   Giải thích sự xuất hiện các biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở các loài giao phối 
  • B. 
   Giải thích tại sao trong tự nhiên có những quần thể tồn tại qua thời gian lịch sử lâu dài
  • C. 
   Hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp
  • D. 
   Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng tốt   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Các gen nằm trên các NST khác nhau, phân ly độc lập và tổ hợp tự do đã tạo ra vô số các biến dị tổ hợp → Chọn đáp án A.

  B sai. Đây là ý nghĩa của định luật Hacđi-Vanbec.

  C, D sai. Đây là ý nghĩa của liên kết gen.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON