ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Đâu là hậu quả của đột biến mất đoạn?

  • A. 
   làm tăng cường độ biểu hiện của tính trạng.
  • B. 
   làm giảm cường độ biểu hiện của tính trạng.
  • C. 
   thường làm giảm sức sống hoặc gây chết.
  • D. 
   ít ảnh hưởng tới sức sống của cơ thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Đột biến mất đoạn làm mất đi 1 hoặc một số gen nào đó trên NST, vì vậy thường gây ra hậu quả nghiêm trọng như giảm sức sống hoặc gây chết.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON