ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng: Phép lai AaBbDd x AaBbdd cho tỉ lệ kiểu hình lặn hoàn toàn về cả 3 cặp tính trạng ở F1 là?

  • A. 
   1/32
  • B. 
   1/16
  • C. 
   3/32
  • D. 
   9/16

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Xét riêng từng cặp: 

  Aa x Aa => 1/4 AA : 1/2 Aa : 1/4 aa

  Bb x Bb => 1/4BB : 1/2 Bb : 1/2 bb

  Dd x dd => 1/2 Dd : 1/2 dd

   tỉ lệ kiểu hình lặn hoàn toàn về cả 3 cặp tính trạng ở F1 là = 1/4 x 1/4 x 1/2 = 1/32

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON