ON
ON
YOMEDIA
16AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Đâu là ý đúng nhất: Một đoạn NST nào đó bị đứt ra và đảo ngược 180o và nối lại là dạng đột biến?

  • A. 
   chuyển đoạn.
  • B. 
   đảo đoạn.
  • C. 
   lặp đoạn.
  • D. 
   mất đoạn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể là : một đoạn NST nào đó bị đứt ra và đảo ngược 180o và nối lại.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON