ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Đâu là ý đúng: Ở người, mất đoạn NST số 5 gây ra?

  • A. 
   Bệnh ung thư máu
  • B. 
   Bệnh thiếu máu
  • C. 
   Bệnh máu khó đông
  • D. 
   Hội chứng tiếng mèo kêu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Đột biến mất đoạn NST số 5 gây hội chứng tiếng mèo kêu

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON