ON
ON
YOMEDIA
16AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Xác định ý đúng: Các bệnh, tật, hội chứng nào sau đây ở người là do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?

  • A. 
   Hội chứng Đao và Toc nơ.
  • B. 
   Hội chứng khóc mèo kêu,Ung thư máu ác tính.
  • C. 
   Bệnh câm điếc bẩm sinh,tật dính ngón cả bàn.
  • D. 
   Tật dính tay trỏ và giữa,bệnh hồng cầu hinh liềm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Hội chứng Đao và Toc nơ là đột biến thể lệch bội trên NST.
  Bệnh câm điếc bẩm sinh, và tật dính ngón tay là đột biến gen
  Tật dính ngon trỏ và giữa đột biến gen nằm trên Y
  Bệnh hồng cầu hình liềm đột biến gen
  _Hội chứng mèo kêu trội là dạng đột biến câu trúc NST dạng mất đoạn trên NST số 5.
  Ung thư máu ác tính là đột biến cấu trúc NST mất đoạn ở NST số 21.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON