ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Đâu là tỉ lệ phân li kiểu hình đặc trưng cho tương tác át chế?

  • A. 
   15:1, 9:3:3:1
  • B. 
   12:3:1, 9:3:4, 9:6:1
  • C. 
   12:3:1, 9:6:1
  • D. 
   12:3:1, 13:3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Tương tác át chế có kiểu phân li đặc trưng là 12:3:1 hoặc 13:3

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON