ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết: Một cá thể với kiểu gen AaBbDd sau 1 thời gian dài thực hiện giao phối gần, sẽ xuất hiện bao nhiêu dòng thuần?

  • A. 
   6
  • B. 
   8
  • C. 
   2
  • D. 
   4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Số dòng thuần: 23 = 8

  Các dòng thuần là:

  AABBDD, AAbbDD, AABBdd, aaBBDD, AAbbdd, aaBBdd, aabbDD,aabbdd

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON