OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Đâu là ý đúng: Hiện tượng nhiều gen không alen cùng chi phối một tính trạng được gọi là gì?

  • A. 
   hiện tượng gen đa hiệu.
  • B. 
   tương tác gen.
  • C. 
   di truyền đa gen.
  • D. 
   một gen chi phối nhiều tính trạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Hiện tượng nhiều gen không alen cùng chi phối một tính trạng được gọi là tương tác gen.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF