ON
ON
YOMEDIA
17AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Đâu là ý đúng: Hiện tượng nhiều gen không alen cùng chi phối một tính trạng được gọi là gì?

  • A. 
   hiện tượng gen đa hiệu.
  • B. 
   tương tác gen.
  • C. 
   di truyền đa gen.
  • D. 
   một gen chi phối nhiều tính trạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Hiện tượng nhiều gen không alen cùng chi phối một tính trạng được gọi là tương tác gen.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON